'La constÓncia Ús la virtut per la qual totes les altres donen el seu fruit.' -Arturo Graf-